Najdôležitejšie vlastnosti FORM studio

Okno editora formulárov
 • prehľadný editor formulárov
 • automatické naplňovanie údajov podľa parametrov
 • možnosť prevzatia hodnôt z už vyplnených formulárov
 • automatické doplňovanie textov
 • previazanosť súvisiacich údajov vo formulároch
 • automatické výpočty
 • on-line pokyny pre vyplnenie údajov a formulárov
 • upozornenie na chyby alebo nezrovnalosti, tipy pre vyplnenie
 • dokonalá tlač vyplnených formulárov alebo tlač do originálnych formulárov
 • jazykové verzie niektorých formulárov - anglické, nemecké, francúzske
 • hromadná tlač viacej formulárov
 • odoslanie e-mailom (PDF)
 • export/import formulárov (XML)
 • export pre elektronické podanie formulárov (na niektoré úrady)
 • elektronický podpis formulárov (podpis v PDF)
 • príkaz na úhradu z formulára
 • poznámky a prílohy k formulárom
 • aktualizácia programu cez internet
 • kalkulačka - sčítačka, výpočet DPH, matematické výrazy, kurzy
 • plánovací kalendár
 • správa klientov - spracovávaných firiem
 • platobný kalendár s možnosťou upozorňovania na blížiace sa platby e-mailom
 • histórie práce na formulároch
 • možnosť vytvárania vlastných zostav
 • systém prístupových práv s možnosťou detailného nastavenia
 • možnosť zdieľania dát v sieti
 • formulár na tlač adresných štítkov, možnosť importu adries
 • hromadná tlač poštovných poukážok, možnosť importu dát

Systémové požiadavky

Doporučená konfigurácia

Procesor 3 GHz, 1 GB RAM
500 MB miesta na disku, CD-ROM
atramentová alebo laserová tlačiareň
internet
Slovenské Windows XP nebo Vista, Windows server 2008 nebo 2003

Minimálna konfigurácia

Procesor 233 MHz, 32MB RAM
250MB miesta na disku
Slovenské Windows XP nebo Vista nebo 7, Windows 2000

Upozornenie: Vo verzii FORM studio už nie sú podporované systémy Windows 98, NT, Me.