Demoverzia FORM studio

Ak Vás naše produkty zaujali, môžete si ich vyskúšať.

Bezplatná licencia FORM studio Štart

Štart je licencia určená pre oboznámenie sa s programom a jeho obmedzené používanie. Obmedzenie je dané vložením reklamného textu do tlače a náhľadu formulárov, prípadne obmedzením niektorých funkcií programu a obsahu vzorov textových dokumentov. Ostatné funkcie programu sú rovnaké ako pri platených licenciách. Umožňuje spracovávanie dvoch klientov ako pri licencii Standard, ale taktiež vyskúšanie práce v sieti so zdieľaním dát ako pri licencii Multi.

Licencia Štart obsahuje všetky formuláre. Po zadaní licenčných informácií sa licencia zmení na neobmedzenú podľa rozsahu zakúpenej licencie.

Stiahnuť Start verzi FORM studio (EXE súbor, veľkosť 180 MB). Obsahuje všetky formuláre. Po zadaní licenčných informácií sa rozšíri podľa rozsahu zakúpenej licencie.

Stiahnuť užívateľskou príručku FORM studio→ (PDF súbor, veľkosť 0,5 MB)