Cenník FORM studio

Licencie

  • Standard: maximálne dve spracovávané firmy na 1 PC
  • Profesional: neobmedzený počet spracovávaných firiem na 1 PC
  • Multi: neobmedzený počet spracovávaných firiem na viacerých PC alebo v sieti

Pri licenciách Standard a Profesional je možné mať program nainštalovaný okrem jedného hlavného počítača taktiež na prenosnom počítači - notebooku alebo na domácom počítači majiteľa. Tým je umožnené používať program taktiež na cestách za klientom alebo u zákazníka, prípadne pre prácu doma. Dáta sa do hlavného počítača dajú prenášať pomocou zálohy a obnovy dát alebo exportom a importom jednotlivých formulárov.

FORM studio - ceny v EUR

  Standard Profesional Multi
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Základné formuláre
Daňové, mzdové, poštové, účtovné, sociálne, zdravotné, ...
59,00 70,80 119,00 142,80 189,00 226,80
DPFO závislá činnosť
Hlásenie o vyúčtovaní dane, prehľady, potvrdenie o príjmoch, ročné zúčtovanie atd. Rozšírenie k základným formulárom, nelze objednať samostatne.
27,00 32,40 40,00 48,00 60,00 72,00
Spotrebné dane
Rozšírenie k základným formulárom, nelze objednať samostatne.
27,00 32,40 40,00 48,00 60,00 72,00
Majetkové dane
Z nehnuteľností, z darovania, z dedičstva... Rozšírenie k základným formulárom, nelze objednať samostatne.
27,00 32,40 40,00 48,00 60,00 72,00
Komplet
Všetky dostupné formuláre
139,00 166,80 239,00 286,80 369,00 442,80

Distribučné náklady

Pri zaslaní poštou s platbou vopred účtujeme distribučné náklady 10 EUR.

Pri zaslani e-mailom jsou distribučné náklady 0 EUR.

Služby a technická podpora - Servis

Servis je služba zákazníckej podpory, ktorá zahŕňa tieto výhody:

  • Aktualizácie obsahujúce legislatívne zmeny, nové formuláre, nové funkcie a vylepšenia programu. Aktualizácie sú vydávané priebežne.
  • Technická podpora telefonicky nebo e-mailom.
  • Odpovede na časté otázky - FAQ, kde nájdete riešenia najčastejších problémov, rady a návody ako lepšie FORM studio využívať (v českom jazyku).
  • E-mailový spravodaj INFO - informácie o vydaní aktualizácií, zmenách, novinkách a častých otázkach.

Noví zákazníci získavajú so zakúpením programu FORM studio službu Servis zdarma. Pri zakúpení programu v januári až júni máte službu Servis v cene do konca roka. Pri zakúpení programu po 30. júni máte službu Servis zadarmo až do konca nasledujúceho roka.

Pre ďalšie roky je služba Servis platená.

Cenník služby Servis

FORM studio - Servis
(ceny v EUR)
Standard Profesional Multi
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Základné formuláre 35,00 42,00 65,00 78,00 109,00 130,80
DPFO závislá činnosť 16,00 19,20 22,00 26,40 35,00 42,00
Spotrebné dane 16,00 19,20 22,00 26,40 35,00 42,00
Majetkové dane 16,00 19,20 22,00 26,40 35,00 42,00
Komplet 65,00 78,00 131,00 157,20 213,00 255,60